کتاب «دغدغه های فرهنگی» که در اردیبهشت ماه سال 1390 به چاپ رسیده، شرح مزجی یکی از بیانات محوری مقام معظم رهبری در سال 1373 است که با استفاده از دیگر بیانات معظم له تکمیل شده است.

کتاب «دغدغه های فرهنگی» که در اردیبهشت ماه سال 1390 به چاپ رسیده، شرح مزجی یکی از بیانات محوری مقام معظم رهبری در سال 1373 است که با استفاده از دیگر بیانات معظم له تکمیل شده است.

متن کتاب «قرارگاه های فرهنگی» از لحاظ محتوا، مکملی برای کتاب دغدغه های فرهنگی است. این محصول تقریبا سه سال پس از انتشار کتاب دغدغه های فرهنگی، در قالب کتابی مجزا چاپ شد. با توجه به حجم مختصر «قرارگاه های فرهنگی» و ارتباط تنگاتنگ محتوایی بین این دو متن، تصمیم گرفته شد این کتاب، پس از بازنگری کلی، در قالب یک ضمیمه، به انتهای کتاب دغدغه های فرهنگی اضافه شود.

نظرات

متوسط امتیازات

0
بدون امتیاز 0 رای
تماس بگیرید
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0