23 آگوست
9:00 ب.ظ - 11:59 ب.ظ تهران

دوره کنشگران اربعین حسینی