قلم که به نوشتن وصیتنامه برمیداری، یعنی اینکه میدانی در چه مسیری قدم گذاشتهای؛ یعنی راه بیبرگشت را میشناسی و به این راه ایمان داری. قلم که برمیداری، یعنی اینکه میدانی چه مینویسی و چه میخواهی و  به کجا میرسی،

قیمت تماس بگیرید

0 دیدگاه 6411 بازدید

توضیحات

در مسیر آسمان

قلم که به نوشتن وصیتنامه برمیداری، یعنی اینکه میدانی در چه مسیری قدم گذاشتهای؛ یعنی راه بیبرگشت را میشناسی و به این راه ایمان داری. قلم که برمیداری، یعنی اینکه میدانی چه مینویسی و چه میخواهی و  به کجا میرسی، یعنی فکرهایت را کردهای و مرحلهی یقین به راه خود را شناختهای و اگر به بازگشتی فکر میکنی، بازگشت به اصل خود است، اصل پاکی که در اوج سیر میکند و تردید خاک به او راه نمییابد.
قلم که به نوشتن وصیتنامه برمیداری، یعنی اینکه تمام تعلقها را پشت سر گذاشتهای، از تمام تردیدها عبور کردهای و هر قدمی که برمیداری، میدانی بر چه میگذاری و چه چیزی را جا میگذاری.

توضیحات تکمیلی

ناشر

انتشارات سان کد

تعداد صفحات

400

سایز کتاب

A5