جهت کسب اطلاعات بیشتر به کانال مرکز قرآن و عترت بسیج دانشجویی به نشانی Eitaa.com/hayatbso مراجعه فرمایید.

جشنواره سراسری قرآن و عترت حیات

"(ضروری)" indicates required fields

استان:(ضروری)
رشته ثبت نامی (با قابلیت انتخاب حداکثر ۲ رشته):(ضروری)